PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Tirza Roth Fotografie & Illustraties kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Tirza Roth Fotografie & Illustraties, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tirza Roth Fotografie & Illustraties verstrekt. Tirza Roth Fotografie & Illustraties kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

– De foto’s die Tirza Roth Fotografie & Illustraties in opdracht voor je maakt

 

WAAROM TIRZA ROTH FOTOGRAFIE & ILLUSTRATIES GEGEVENS NODIG HEEFT

Tirza Roth Fotografie & Illustraties verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Tirza Roth Fotografie & Illustraties jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG TIRZA ROTH FOTOGRAFIE & ILLUSTRATIES GEGEVENS BEWAART

Tirza Roth Fotografie & Illustraties bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Tirza Roth Fotografie & Illustraties verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Tirza Roth Fotografie & Illustraties worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tirza Roth Fotografie & Illustraties gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tirzaroth.nl. Tirza Roth Fotografie & Illustraties zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Tirza Roth Fotografie & Illustraties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tirza Roth Fotografie & Illustraties maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Tirza Roth Fotografie & Illustraties verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tirza Roth Fotografie & Illustraties op via info@tirzaroth.nl. www.tirzaroth.nl is een website van Tirza Roth Fotografie & Illustraties.

 

Tirza Roth Fotografie & Illustraties is als volgt te bereiken:
Postadres & vestigingsadres: Mesdagstraat 50, 9403CN Assen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73427012
Telefoon: +31687207599
E-mailadres: info@tirzaroth.nl